تلفن تماس ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+|info@safetradingco.com

محصولات شرکت آترود

/محصولات شرکت آترود
محصولات شرکت آترود۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۱۸:۴۴:۰۱

محصولات شرکت آترود

گریس 125 گرم نسوز پایه لیتیوم
گریس ۱۲۵ گرم نسوز پایه لیتیوم
گریس ربعی نسوز پایه لیتیوم
گریس ربعی نسوز پایه لیتیوم
گریس یک کیلویی نسوز پایه لیتیوم

اطلاعات تماس :

info@safetradingco.ir

تلفن: ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+

وبسایت: بازرگانی حمید سیف