تلفن تماس ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+|info@safetradingco.com

چسب های نواری

/چسب های نواری
چسب های نواری۱۳۹۸/۴/۱۱ ۱۲:۰۶:۳۷
چسب کارتن شفاف ۶۶ یاردی
چسب کارتن شفاف ۹۰ یاردی
نوار چسب کاغذی ۵ سانت
نوار چسب کاغذی ۲.۵ سانت
نوار تفلون دنا
نوار چسب برق جک اسمیت
نوار چسب برق داتیس
نوار چسب برق کلوپ
نوار چسب دو طرفه ۱ سانت
نوار چسب دو طرفه ۲ سانت
نوار چسب دو طرفه ۳ سانت
نوار چسب دو طرفه ۴ سانت
نوار چسب دو طرفه ۵ سانت
با شرکت تماس بگیرید

اطلاعات تماس :

info@safetradingco.ir

تلفن: ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+

وبسایت: بازرگانی حمید سیف