تلفن تماس ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+|info@safetradingco.com

چسب های حرارتی

/چسب های حرارتی
چسب های حرارتی۱۳۹۸/۲/۳ ۸:۳۶:۰۰
چسب های حرارتی

سیلیکون حرارتی قرمز کارتریج ۳۱۰ میل غفاری

با شرکت تماس بگیرید

سیلیکون طوسی مزدا ۸۵ گرم غفاری

با شرکت تماس بگیرید

سیلیکون حرارتی جی تکس قرمز تیوپی ۳۰ گرم غفاری

با شرکت تماس بگیرید

سیلیکون طوسی یاماهیا ۳۰ گرم غفاری

با شرکت تماس بگیرید

واشرساز قرمز ۸۵ گرم پرماتکس

با شرکت تماس بگیرید

اطلاعات تماس :

info@safetradingco.ir

تلفن: ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+

وبسایت: بازرگانی حمید سیف