تلفن تماس ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+|info@safetradingco.com

محصولات شرکت جلاسنج

/محصولات شرکت جلاسنج
محصولات شرکت جلاسنج۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۵:۲۴:۳۵

محصولات شرکت جلاسنج

براق کننده فلزات
براق کننده فلزات
پولیش زبر ربعی
پولیش زبر ربعی
پولیش نرم ربعی
پولیش نرم ربعی
پولیش نرم نیم کیلویی
پولیش نرم نیم کیلویی
پولیش واکس ربعی
پولیش واکس ربعی
پولیش واکس نیم کبلویی
پولیش واکس نیم کبلویی
چسب دوقلو رنگی
چسب دوقلو رنگی
چسب دوقلو شفاف
چسب دوقلو شفاف
هاردنر چسب سنگ
هاردنر چسب سنگ
چسب سنگ ربعی
چسب سنگ ربعی
چسب سنگ یک کیلویی
چسب سنگ یک کیلویی

اطلاعات تماس :

info@safetradingco.ir

تلفن: ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+

وبسایت: بازرگانی حمید سیف