تلفن تماس ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+|info@safetradingco.com

اسپری ضد بخار ۱۱۸ میل گت سان

/اسپری ضد بخار ۱۱۸ میل گت سان
اسپری ضد بخار ۱۱۸ میل گت سان۱۳۹۸/۵/۸ ۹:۳۷:۲۵

اسپری ضد بخار ۱۱۸ میل گت سان

 این محصول از فرمولی تخصصی ساخته شده است که مانع از بخار کردن و مات شدن سطح شیشه اتومبیل می شود
به راننده برای دید بهتر در دماهای مختلف کمک موثری می کند

سفارش کالا

اطلاعات تماس :

info@safetradingco.ir

تلفن: ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+

وبسایت: بازرگانی حمید سیف