تلفن تماس ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+|info@safetradingco.com

لوازم برقی اتومبیل

/لوازم برقی اتومبیل
لوازم برقی اتومبیل۱۳۹۸/۴/۲۹ ۹:۴۹:۲۶
انواع شمع و وایر اکیوم

شمع اکیوم ۶۰۰LS

با شرکت تماس بگیرید

واير شمع اکیوم انژکتور

با شرکت تماس بگیرید

شمع ۲۰۶ اتوماتيك اكيوم

با شرکت تماس بگیرید

شمع پژويي اكيوم FC52LS

با شرکت تماس بگیرید

شمع كوتاه اكيوم ۶۰۰S

با شرکت تماس بگیرید

شمع دوگانه سوز اكيوم

با شرکت تماس بگیرید

شمع اکیوم RFC52LS5

با شرکت تماس بگیرید

وایر شمع پرایدی

با شرکت تماس بگیرید

شمع چهار پلاتين اكيوم

با شرکت تماس بگیرید

شمع سه پلاتين اكيوم

با شرکت تماس بگیرید

شمع دو پلاتين اكيوم

با شرکت تماس بگیرید

شمع انژكتوری اكيوم LZK

با شرکت تماس بگیرید

شمع اكيوم سوپر RFN58LZ

با شرکت تماس بگیرید

شمع اكيوم RFC52LS

با شرکت تماس بگیرید
انواع شمع نور

شمع دو پلاتين نور

با شرکت تماس بگیرید

شمع دوگانه سوز نور

با شرکت تماس بگیرید

شمع انژکتور معمولی نور

با شرکت تماس بگیرید

شمع یورو۴ نور

با شرکت تماس بگیرید

شمع تیپ ۵ نور

با شرکت تماس بگیرید

شمع انژکتور سوپر نور

با شرکت تماس بگیرید

شمع بلند نور

با شرکت تماس بگیرید

شمع کوتاه نور

با شرکت تماس بگیرید
انواع شمع NGK

شمع سوزنی NGK

با شرکت تماس بگیرید

شمع یورو ۴  NGK

با شرکت تماس بگیرید

شمع انژکتور NGK

با شرکت تماس بگیرید

شمع قرمز NGK

با شرکت تماس بگیرید

شمع زرد NGK

با شرکت تماس بگیرید
انواع شمع BOSCH

شمع انژکتوری آلمانی BOSCH

با شرکت تماس بگیرید

شمع دوپلاتین معمولی BOSCH

با شرکت تماس بگیرید

شمع دوپلاتین BOSCH+9

با شرکت تماس بگیرید

شمع کاربراتوری BOSCH

با شرکت تماس بگیرید

شمع تیپ ۵    BOSCH

با شرکت تماس بگیرید

شمع انژکتوری روسی BOSCH

با شرکت تماس بگیرید

شمع سوزنی BOSCH

با شرکت تماس بگیرید
انواع لامپ چینی

لامپ فندقي ۲۴ ولت

با شرکت تماس بگیرید

لامپ فندقي ۱۲ ولت

با شرکت تماس بگیرید

لامپ دو كنتاكت ۱۲ ولت

با شرکت تماس بگیرید

لامپ دو كنتاكت ۲۴ ولت

با شرکت تماس بگیرید

لامپ یک کنتاکت ۱۲ ولت

با شرکت تماس بگیرید

لامپ یک کنتاکت ۲۴ ولت

با شرکت تماس بگیرید
انواع لامپ اسرام

لامپ گازی بی سیم اسرام

با شرکت تماس بگیرید

لامپ گازی سیم دار اسرام

با شرکت تماس بگیرید

لامپ گازی هفت رنگ اسرام

با شرکت تماس بگیرید

لامپ گازی پرشیایی اسرام

با شرکت تماس بگیرید

لامپ فندقی ۲۴ ولت اسرام

با شرکت تماس بگیرید

لامپ فندقی ۱۲ ولت اسرام

با شرکت تماس بگیرید

لامپ گازی سه خار ۲۴ ولت اسرام

با شرکت تماس بگیرید

لامپ گازی سه خار ۱۲ ولت اسرام

با شرکت تماس بگیرید

لامپ گازی معمولی ۲۴ ولت اسرام

با شرکت تماس بگیرید

لامپ گازی معمولی ۱۲ ولت اسرام

با شرکت تماس بگیرید
فیوز – پلاتین – سرباطری

سر باطری دیزلی جفتی نرم

با شرکت تماس بگیرید

سر باطری وکیوم ADF

با شرکت تماس بگیرید

سر باطری سربی فله نرم

با شرکت تماس بگیرید

سر باطری کج وکیوم

با شرکت تماس بگیرید

سرسیم ماده

با شرکت تماس بگیرید

سرسيم نر

با شرکت تماس بگیرید

پلاتين ايران

با شرکت تماس بگیرید

فیوز گچی

با شرکت تماس بگیرید

فيوز دوشاخ

با شرکت تماس بگیرید

فیوز شیشه ای

با شرکت تماس بگیرید
انواع لامپ

لامپ گازی ۱۲ ولت معمولی (۱۰۰-۸۰)

با شرکت تماس بگیرید

لامپ گازی ۲۴ ولت معمولی

با شرکت تماس بگیرید

لامپ گازی سه خار ۱۲ ولت

با شرکت تماس بگیرید

لامپ گازی سه خار ۲۴ ولت

با شرکت تماس بگیرید

لامپ فندقی ۱۲ ولت

با شرکت تماس بگیرید

لامپ فندقی ۲۴ ولت

با شرکت تماس بگیرید

گازی پرشیایی

با شرکت تماس بگیرید

گازی هفت رنگ

با شرکت تماس بگیرید

گازی سیم دار

با شرکت تماس بگیرید

گازی بی سیم

با شرکت تماس بگیرید

اطلاعات تماس :

info@safetradingco.ir

تلفن: ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+

وبسایت: بازرگانی حمید سیف