تلفن تماس ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+|info@safetradingco.com

انواع وصله پنچری آلمانی

/انواع وصله پنچری آلمانی
انواع وصله پنچری آلمانی۱۳۹۸/۴/۲۱ ۱۳:۵۲:۱۸
انواع وصله پنچری آلمانی
وصله ۳۳ TT
وصله ۱۲ TT
تیوپی نمره ۱
تیوپی نمره ۲
تیوپی نمره ۳
تیوپی نمره ۴
تیوپی نمره ۵
مایع ۱۰ گرمی آلمان
مایع ۲۵ گرمی آلمان
مایع با هاردنر SC2000
با شرکت تماس بگیرید

اطلاعات تماس :

info@safetradingco.ir

تلفن: ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+

وبسایت: بازرگانی حمید سیف