تلفن تماس ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+|info@safetradingco.com

انواع مایع و ابزار آلات پنچری

/انواع مایع و ابزار آلات پنچری
انواع مایع و ابزار آلات پنچری۱۳۹۸/۴/۱۲ ۱۵:۲۰:۵۴
انواع مایع و ابزار آلات پنچری

شیمل بزرگ

با شرکت تماس بگیرید

شیمل کوچک

با شرکت تماس بگیرید

واشر دوراهی

با شرکت تماس بگیرید

درجه باد شرایدر کوتاه

با شرکت تماس بگیرید

درجه باد شرایدر بلند

با شرکت تماس بگیرید

سوزن کوتاه

با شرکت تماس بگیرید

سوزن بلند

با شرکت تماس بگیرید

آچار سوزن بازکن

با شرکت تماس بگیرید

قلاویز والف

با شرکت تماس بگیرید

سرکاپ پلاستیکی

با شرکت تماس بگیرید

سرکاپ فلزی

با شرکت تماس بگیرید

والف تیوبلس استیل

با شرکت تماس بگیرید

والف تیوبلس معمولی ۴۱۴

با شرکت تماس بگیرید

سرب چسبی بالانس

با شرکت تماس بگیرید

سرب گیره ای گروه الف

با شرکت تماس بگیرید

سرب گیره ای گروه ب

با شرکت تماس بگیرید

سرب گیره ای گروه ج

با شرکت تماس بگیرید

امتداد حصیری کوتاه

با شرکت تماس بگیرید

امتداد حصیری بلند

با شرکت تماس بگیرید

امتداد فلزی ۷ سانتی

با شرکت تماس بگیرید

امتداد فلزی ۱۲ سانتی

با شرکت تماس بگیرید

امتداد فلزی ۱۵ سانتی

با شرکت تماس بگیرید

امتداد پلاستیکی ۲۰ سانتی

با شرکت تماس بگیرید

ضامندار طرح

با شرکت تماس بگیرید

وصله رولی ژاپن

با شرکت تماس بگیرید

وصله ۲۴ عددی

با شرکت تماس بگیرید

وصله ۴۸ عددی

با شرکت تماس بگیرید

درفش تکی استیل

با شرکت تماس بگیرید

درفش تکی پلاستیکی

با شرکت تماس بگیرید

درفش جفتی استیل

با شرکت تماس بگیرید

درفش جفتی پلاستیکی

با شرکت تماس بگیرید

نخ تیوبلس کوتاه

با شرکت تماس بگیرید

نخ تیوبلس بلند

با شرکت تماس بگیرید

دوراهی باد کوبلین خور

با شرکت تماس بگیرید

دوراهی باد معمولی

با شرکت تماس بگیرید

سرسوزن درفش

با شرکت تماس بگیرید

مایع پنچری ناو یک کیلویی

با شرکت تماس بگیرید

گریس پمپ

با شرکت تماس بگیرید

سر گریس پمپ

با شرکت تماس بگیرید

شیلنگ گریس پمپ کوتاه

با شرکت تماس بگیرید

شیلنگ گریس پمپ بلند

با شرکت تماس بگیرید

لوله گریس پمپ

با شرکت تماس بگیرید

اطلاعات تماس :

info@safetradingco.ir

تلفن: ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+

وبسایت: بازرگانی حمید سیف