تلفن تماس ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+|info@safetradingco.com

انواع بتونه و پولش بدنه

/انواع بتونه و پولش بدنه
انواع بتونه و پولش بدنه۱۳۹۸/۲/۲ ۷:۴۸:۰۷
انواع بتونه و پولش بدنه

اسپری براق کننده (همه کاره) ۴۵۰ میل گت سان

با شرکت تماس بگیرید

واکس کریستال(شیر پولیش) ۵۰۰میل گت سان

با شرکت تماس بگیرید

مایع پولیش رایتی ۴۷۵میل گت سان

با شرکت تماس بگیرید

مگانل(براق کننده) جلاسنج

با شرکت تماس بگیرید

واکس بدنه کارنابا ۲۳۰ گرم گت سان

با شرکت تماس بگیرید

شير پوليش غفاري

با شرکت تماس بگیرید

مگانل(براق کننده) يك كيلويي غفاري

با شرکت تماس بگیرید

مگانل(براق کننده) تيوپي غفاري

 

با شرکت تماس بگیرید

پوليش نرم يك كيلويي غفاري

با شرکت تماس بگیرید

پوليش نرم نيم كيلويي غفاري

با شرکت تماس بگیرید

پوليش نرم ربعي غفاري

با شرکت تماس بگیرید

پوليش زبر يك كيلويي غفاري

با شرکت تماس بگیرید

پوليش زبر نيم كيلويي غفاري

با شرکت تماس بگیرید

پوليش زبر ربعي غفاري

با شرکت تماس بگیرید

پوليش نرم ربعي جلاسنج

با شرکت تماس بگیرید

اطلاعات تماس :

info@safetradingco.ir

تلفن: ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+

وبسایت: بازرگانی حمید سیف