تلفن تماس ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+|info@safetradingco.com

اسپری فوم پلی اورتان اپل

/اسپری فوم پلی اورتان اپل
اسپری فوم پلی اورتان اپل۱۳۹۸/۴/۱۰ ۱۳:۱۴:۴۸

اسپری فوم پلی اورتان اپل

کاربرد : جهت محکم کردن درب ، پنجره و قاب های مشابه – پرکردن سوراخ ها ، شکاف ها وترک ها می باشد

اطلاعات تماس :

info@safetradingco.ir

تلفن: ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+

وبسایت: بازرگانی حمید سیف