تلفن تماس ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+|info@safetradingco.com

اسپری فوم و جدا کننده قالب

/اسپری فوم و جدا کننده قالب
اسپری فوم و جدا کننده قالب۱۳۹۸/۲/۲ ۱۰:۰۲:۰۱
میترال ترکیه

اسپری فوم پلی اورتان ۶۵۰ گرم اپل

با شرکت تماس بگیرید

اسپری فوم پلی اورتان ۸۶۰ گرم اپل

با شرکت تماس بگیرید

اسپری فوم تفنگی ۸۶۰ گرم اپل

با شرکت تماس بگیرید
تی فیکس ترکیه

اسپری فوم پلی اورتان ۷۵۰میل-۸۵۰گرم

با شرکت تماس بگیرید

اسپری فوم پلی اورتان ۷۵۰میل-۶۵۰گرم

با شرکت تماس بگیرید

اسپری فوم قابل استفاده با گان(تفنگی) ۷۵۰میل-۸۵۰گرم

با شرکت تماس بگیرید
شرکت غفاری

اسپری فوم ۷۵۰ میل غفاری

با شرکت تماس بگیرید
پاکفام

اسپری جداکننده قالب(سیلیکون) ۳۰۰ میل پاکفام

با شرکت تماس بگیرید

اطلاعات تماس :

info@safetradingco.ir

تلفن: ۳۳۱۱۸۸۸۸ ۲۱ ۹۸+

وبسایت: بازرگانی حمید سیف